Termeni de utilizare

1) Partajarea galeriilor și proiectelor

Saal Digital Fotoservice GmBH („Saal Digital”) le permite utilizatorilor să încarce imagini în galerii. Mai mult, proiectele create cu fișiere imagini pot fi încărcate sau salvate. Utilizatorii au opțiunea de a face publice galeriile și/sau proiectele ori pot să le protejeze cu parolă, astfel sunt accesibile tuturor sau doar unei părți a publicului și pot fi accesate de terțe părți pe internet. În plus, este posibil să oferiți spre vânzare galeriile și proiectele.

Saal Digital își rezervă dreptul de a anula sau a șterge publicarea galeriilor sau proiectelor individuale ori a imaginilor individuale fără a oferi un motiv.

2) Acordarea drepturilor

Prin publicarea unei galerii sau a unui proiect, utilizatorii îi oferă companiei Saal Digital dreptul de a face fișierele imagini accesibile pe internet și de a le transmite, iar făcându-le disponibile pentru vânzare, utilizatorii îi acordă companiei Saal Digital dreptul de a reproduce imaginile, de a le imprima sau de a crea diverse produse și de a le vinde.

3) Proprietatea intelectuală

Utilizatorul confirmă faptul că deține drepturile de autor pentru imaginile publicate în galerii și/sau galeriile care au fost activate pentru vânzare și că imaginile nu sunt protejate de mărci comerciale, brevete sau drepturi de autor ale unor terțe părți.

În măsura în care imaginile ilustrează persoane identificabile, utilizatorul trebuie să obțină acorduri tip valide și obligatorii de la toate părțile relevante. Acestea sunt, în mare parte, similare cu acordul model al Saal Digital care oferă dreptul de utilizare stabilit prin prezentul Acord în ceea ce privește un astfel de conținut. Utilizatorul va păstra o copie după acest document și, la cerere, va o copie companiei Saal Digital.

În măsura în care imaginile prezintă clădiri sau proprietăți identificabile al căror proprietar poate fi identificat în mod rezonabil, utilizatorul este de acord să obțină un acord valid și obligatoriu de utilizare a imaginii proprietății, în mare parte similar cu acordul Saal Digital de utilizare al proprietății, în măsura în care un astfel de acord poate fi solicitat de proprietarul unei astfel de proprietăți pentru a permite utilizarea integrală, inclusiv utilizarea comercială. Utilizatorul va păstra o copie după acest document și, la cerere, va o copie companiei Saal Digital.

4) Plata

Saal Digital se angajează să plătească în termen de 30 de zile de la finalul fiecărei luni în care a avut loc o vânzare. Plata este calculată din suma netă fără costurile de expediere. Condițiile curente aplicabile sunt afișate în contul utilizatorului.

5) Răspunderea

Compania Saal Digital va putea fi obligată la plata unor daune dacă încalcă obligațiile contractuale, dacă nu oferă caracteristicile garantate și în cazul în care clientul solicită plata unor despăgubiri în temeiul Legii răspunderii pentru produs. Mai mult, compania Saal Digital va putea fi obligată la plata unor daune numai în cazurile în care există intenție sau se constată neglijență gravă din partea Saal Digital și a agenților săi mandatați. Compania Saal Digital nu este răspunzătoare pentru daunele indirecte, subsidiare sau atipice de niciun fel. Această prevedere se aplică și în cazul despăgubirilor pentru profiturile pierdute, pierderea posibilității de utilizare sau valorile necorporale.